Blog Slovakia
26. February 2019

Ukladanie dát na archívny film v 5 krokoch

V predchádzajúcom blogovom príspevku sme sa dozvedeli, prečo si ako prostriedok na uchovanie svojich dát vybrať práve film. Dnes vám porozprávame, ako postupujeme, keď sa rozhodnete uložiť svoje dáta na film. Prvým krokom pre uloženie analógových informácií na piqlFilm je priniesť si ku nám svoj zdigitalizovaný materiál (môže to byť čokoľvek — zdigitalizovaný papier, celovečerný film, mikrofilm, páska, mapy, zvuk či obrázky).

  1. Presun — údaje k nám môžete presunúť elektronicky prostredníctvom nášho online portálu, rovnako ako keby ste použili cloudovú službu. Údaje tiež môžete poslať vo fyzickej podobe na zabezpečenom pevnom disku s oddeleným šifrovacím kľúčom.
  2. Príprava — odporúčime vám formáty súborov podľa vašich potrieb a osvedčených postupov. Zabezpečujeme normalizáciu, konverziu z pôvodného formátu súboru na dohodnutý archivačný formát.
  3. Zápis na piqlFilm — pamäťové médium piqlFilm je našou devízou a konkurenčnou výhodou oproti iným ukladacím technológiám. Na robustné médium spolu zapisujeme údaje v digitálnom formáte čitateľnom pre počítač a vo vizuálnom formáte čitateľnom pre ľudské oko. Kvôli zabezpečeniu celistvosti údajov uplatňujeme kontrolné súčty a opravu chýb vopred (forward error correction).
  4. Uchovávanie — piqlFilm sa uchováva offline — buď na mieste podľa vášho výberu, u vášho lokálneho poskytovateľa služieb Piql alebo v Arktickom svetovom archíve.
  5. Prístup — údaje uložené na piqlFilm sa vždy dajú vyhľadávať online prostredníctvom metaúdajov. Ak potrebujete prístup ku konkrétnemu súboru a máte film uschovaný u seba, vieme vám ho po prečítaní u nás sprístupniť. Prípadne si môžete dáta prečítať sami podľa návodu. Ak je film uschovaný u nás, sprístupníme vám súbory online na Piql Access alebo vám ho fyzicky pošleme. Môžeme tiež zabezpečiť integráciu s vaším už existujúcim systémom.

 

Viac informácií o archivácii dát sa dozviete na webe www.piql.com. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pre konzultáciu.

Tím Piql Slovakia