pll_5a54ca0462294 Prípadové štúdie Slovakia

Dopravný úrad Rio de Janeiro (DETRO-RJ)

Spoločnosť Piql pomohla DETRO-RJ (Dopravný úrad štátu Rio de Janeiro) prejsť od spracúvania právnych dokumentov v papierovej podobe na digitálne postupy práce, vďaka čomu sa zvýšila efektívnosť, bezpečnosť a kvalita verejných služieb.

Výzva:
Úrad DETRO-RJ mal ťažkosti s čoraz rýchlejšie sa rozrastajúcimi papierovými archívmi a pre zamestnancov bolo čoraz zdĺhavejšie a komplikovanejšie s nimi narábať. Rozhodli sa prejsť na bezpapierové digitálne postupy práce. No vzhľadom na to, že veľkú časť archívov tvoria právne dokumenty, potrebovali použiť technológiu uchovávania akceptovateľnú pre brazílske súdy.

Riešenie:
DETRO-RJ sa rozhodol použiť komplexné riešenie Piql pre digitálne postupy práce. Fotosenzitívny film má v Brazílii rovnakú legislatívnu váhu ako pôvodné papierové dokumenty, preto sa právne dokumenty uchovávané na piqlFilm dajú použiť na súde ako dôkazový materiál.

Digitalizujeme papierové dokumenty DETRO, ukladáme ich na piqlFilm a sprístupňujeme ich prostredníctvom integrácie do IT infraštruktúry DETRO. To znamená, že zamestnanci úradu sa môžu ľahko dostať k dokumentom zo svojho počítača a okamžite ich zdieľať s viacerými úradmi.

Postupy práce spĺňajú normy OAIS (Otvorený archivačný informačný systém), ISO 14721 a CONARQ (Výbor pre národné archívy Brazílie).

 

„Piql umožňuje DETRO-RJ používať pracovné postupy spĺňajúce OAIS a integrovať papierové archívy s pôvodnými digitálnymi dokumentmi.“
Ricardo Fioravante Lisboa, IT riaditeľ, DETRO-RJ

pll_5a54ca0462294 Prípadové štúdie Slovakia

Súbor(y) na stiahnutie