pll_5a54c9c1b9883 Prípadové štúdie Slovakia

Tata Consultancy Services

Spoločnosť TATA Consultancy Services (TCS) pre svojho klienta digitalizovala viac ako 50 miliónov papierových dokumentov a obrátila sa na Piql s cieľom bezpečne uchovávať informácie.

Výzva:
Spoločnosť Tata Consultancy Services je známa ako jeden z popredných celosvetových poskytovateľov IT služieb. Získali kontrakt na digitalizáciu 50 miliónov právnych dokumentov pre klienta v sektore súdnictva v Indii. Tento klient mal obrovský papierový archív, no chcel šetriť miestom a zvýšiť efektívnosť presunutím informácií na optické médium. Aby sa nepozmenili žiadne právne informácie, bolo nevyhnutné, aby súbory boli uložené bezpečne. Náklady na dlhodobé uchovávanie boli pre klienta tiež dôležitým faktorom.

Riešenie:
Piql ako primárne digitálne pamäťové médium používa film, no dokážeme ukladať informácie aj vo formáte čitateľnom ľudským okom. Dokonca dokážeme vyrobiť vizuálne obrázky s veľmi vysokou kvalitou, keďže piqlFilm spĺňa naše veľmi prísne požiadavky na ostrosť. Tata preto mohla klientovi ukázať vysokokvalitné vizuálne zobrazenie dokumentov, ktoré spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, trvácnosť a nákladovú efektívnosť.