pll_5a54c9d969aac Prípadové štúdie Slovakia

Národný archív Mexika

Čo urobíte, ak chcete budúcim generáciám zabezpečiť prístup k najdôležitejším národným historickým dokumentom? Národný archív Mexika sa rozhodol pre Piql a Arktický svetový archív.

Výzva
Národný archív Mexika (AGN) patrí medzi najvýznamnejšie národné archívy na svete. Medzi 375 miliónmi strán sa nachádzajú aj dokumenty zapísané v zbierke UNESCO „Pamäť sveta“.

Výzvou AGN bolo zabezpečiť, aby si budúce generácie mohli prečítať dokumenty zásadné pre národnú identitu mexického národa. Pôvodná papierová verzia sa môže poškodiť a digitalizované verzie zvyčajne sprevádzajú problémy súvisiace s migráciou a pravosťou údajov. Úlohou teda bolo uložiť dokumenty čo najbezpečnejším spôsobom.

Riešenie
AGN zozbieral najcennejšie historické dokumenty Mexika za posledných 400 rokov. Patrí medzi ne dedičstvo pred-hispánskeho národa, Zákon o nezávislosti z roku 1821, v ktorom Mexiko vyhlásilo nezávislosť od Španielska, ako aj bývalé ústavy a súčasná ústava.

500-ročná zdokumentovaná životnosť piqlFilm bola ideálna pre potreby AGN. V rámci doplnkového bezpečnostného opatrenia bol film uložený do najbezpečnejšieho trezoru na svete z geopolitického hľadiska, Arktického svetového archívu.