Prípadové štúdie Slovakia

Na piqlFilm sme archivovali životne dôležité dáta o pupočníkovej krvi

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB) svojou činnosťou pomáha deťom i dospelým čakajúcim na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek od darcu. Doteraz takto SRPKB pomohol desiatkam pacientov. Vo svojom laboratóriu spracováva nielen kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, ale aj tkanivá pupočníka a placenty. Liečba pacientov je vďaka tomu možná nielen doma, ale aj v zahraničí. SRPKB je od roku 1997 členom medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi s názvom The World Marrow Donor Association. Spracovaná pupočníková krv je akceptovaná na liečbu pacientov transplantačných centier. Doteraz takto pomohla desiatkam pacientov nielen na Slovensku, ale po celom svete. SRPKB realizuje aj viaceré verejnoprospešné aktivity – medzi inými aj prevádzku Programu bezplatných indikovaných odberov, v rámci ktorého uchováva bezplatne pupočníkovú krv pre chorých súrodencov – pacientov s ochoreniami, ktoré sú liečiteľné transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. SRPKB taktiež participuje na výskumných projektoch zameraných na štúdium kmeňových buniek. Projekt piqlFilm-GO je spolufinancovaný v rámci programu Európskej únie Horizont 2020. Hlavným cieľom projektu piqlFilm-GO je rozšíriť a komercionalizovať systém ultra-bezpečnej a najmä dlhodobej úschovy digitálnych a analógových dát, aký v spoločnosti Piql používame.

Výzva:

Zálohovanie citlivých dát ako tých, ktoré produkuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, je veľmi delikátnou záležitosťou. Doteraz riešili úschovu dát štandardnou elektronickou formou zálohovania. Pri archivácií týchto dát je však nevyhnutné dohliadať najmä na spoľahlivosť a nezničiteľnosť. V SRPKB hľadali rôzne alternatívne spôsoby zálohovania dát. Na základe odporúčaní sa nakoniec obrátili na nás a zvolili si možnosti optickej zálohy dát prostredníctvom projektu piqlFilm-GO.

 

 

Riešenie:

Medzi najzásadnejšie výhody úschovy dát na piqlFilm patrí predovšetkým jeho životnosť, odolnosť a nezničiteľnosť, ktorá je jedným z jeho najsilnejších benefitov. Odolnosť voči elektromagnetickému pôsobeniu zaručuje nemožnosť náhrady, zmazania či akéhokoľvek narušenia dát uložených na piqlFilm, a to je jedným z dôvodov, prečo si SRPKB vybrala túto formu archivácie svojich citlivých dát. V rámci projektu piqlFilm-GO boli uložené dáta týkajúce sa

neziskovej činnosti registra – vybrané údaje obsahujú najmä databázu darovaných jednotiek pupočníkovej krvi. Pre budúce generácie boli na film archivované aj dáta, ktoré sa týkajú výskumu placentárnych krvotvorných buniek, ktoré sú dôležité pre budúci vývoj medicíny ako takej.