Prípadové štúdie Slovakia

Na piqlFilm sme archivovali vzácne rukopisy z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied je jednou z najväčších vedeckých knižníc. Sprístupňuje verejnosti nielen fondy vedeckej literatúry, ale aj vzácne zbierky historických kníh a rukopisov. Už viac ako 15 rokov sa venuje digitalizácii unikátnych pamiatok, ktoré sú nosičmi papierových rukopisov či iných historických tlačí. Väčšinu z nich tvoria unikátne pramene, ktoré sú nosičmi autentických historických informácií. Hľadanie toho najlepšieho spôsobu zabezpečenia a uchovania dát pre budúce generácie viedlo k rozhodnutiu archivovať ich na piqlFilm.

 

Výzva:

Zálohovanie citlivých dát, akými disponuje Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, je veľmi náročnou záležitosťou. Doteraz riešili úschovu dát štandardnou elektronickou formou zálohovania. Pri archivácií takéhoto typu dát je však nevyhnutné zvažovať najmä spoľahlivosť a nezničiteľnosť. V SAV hľadali rôzne alternatívne spôsoby zálohovania dát. Na základe odporúčaní sa nakoniec obrátili na spoločnosť Piql Slovakia a zvolili si možnosti zálohy dát prostredníctvom projektu piqlFILM-GO, ktorý je spolufinancovaný v rámci projektu Európskej únie Horizont 2020.

 

Riešenie:

Medzi zásadné výhody úschovy dát na piqlFilm patrí predovšetkým životnosť, odolnosť a nezničiteľnosť, ktorá je jedným z jeho najsilnejších benefitov. Odolnosť voči elektromagnetickému pôsobeniu vylučuje akúkoľvek zámenu,, odstránenie či poškodenia dát uložených na piqlFilm. Aj to je jedným z dôvodov, prečo si Ústredná knižnica SAV vybrala túto formu archivácie pre vzácne dokumenty. V rámci projektu piqlFILM-GO tak boli pre budúce generácie na film archivované dáta, ktoré sa týkajú historických prameňov dôležitých pre ďalší vývoj a zaznamenávanie histórie.