pll_5a54c94f3a814 Prípadové štúdie Slovakia

Český rozhlas

Český rozhlas sa zveril do rúk Piql na zachovanie „Zlatého pokladu“ rozhlasovej histórie, vrátane prejavov Alberta Einsteina a nahrávok z Pražského povstania z roku 1945.

Výzva:
Druhá najstaršia rozhlasová stanica v Európe, Český rozhlas, vlastní bohatý archív s obrovskou národnou aj medzinárodnou hodnotou. Tieto historické nahrávky sa digitalizujú od roku 2002 a uchovávajú sa v troch kópiách na páskach.

Napriek uplatňovaniu osvedčených praktík digitálneho uchovávania sa Český rozhlas obával, že najvzácnejšie rozhlasové nahrávky by sa mohli časom stratiť. Najväčšou hrozbou bolo zhrdzavenie počas migrácie pások, zastaranosť softvéru a hardvéru a nedostatok financií v budúcnosti na potrebnú migráciu. Problematické bolo aj zabezpečenie pravosti digitálneho materiálu.

Riešenie:
Spoločnosť Piql poskytla Českému rozhlasu digitálnu master kópiu, vďaka ktorej najcennejšie zvukové nahrávky zostanú dostupné a prístupné budúcim generáciám.

V projekte sme spoločnými silami pracovali na zlepšení popisu metaúdajov obsahu. Ďalej sme odporúčali použitie open-source formátu WAV, čo nám umožnilo zapísať špecifikácie formátu súboru ako čitateľný text na film, aby sa k nim dalo dostať bez ohľadu na technologický vývoj. Obsah zapísaný na piqlFilm nebude treba migrovať a môže zostať v archíve Českého rozhlasu aj celé stáročia bez potreby ďalšej investície.

„Piql predstavuje atraktívne riešenie bezpečného uchovávania údajov a dlhodobej ochrany a toto riešenie je pre nás veľmi relevantné.“
Ing. Karel Zyka, IT riaditeľ, Český rozhlas

 

pll_5a54c94f3a814 Prípadové štúdie Slovakia

Súbor(y) na stiahnutie