ODVETVIA, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME

Výskum a vzdelávanie

Dlhodobé úložisko pre údaje, ku ktorým potrebujete opätovný prístup a zachovanie historických míľnikov pre budúce generácie.

Či už ide o raw-data, reporty alebo vedecké články, Piql dokáže poskytnúť dokonalé dlhodobé úložisko pre vaše výskumné projekty. Použitím poprednej svetovej open source archivačnej platformy v kombinácii s overenými kvalitami riešenia piqlFilm dokážeme ponúknuť zaručený prístup
k vašim informácií kedykoľvek v budúcnosti.

V spolupráci s odborníkmi na dané odvetvie navrhol Piql model na definovanie požiadaviek a architektúry na uchovanie výskumných údajov. Tento model zlepšuje procesy uchovania veľkého množstva dát a umožňuje automatický prísun dát
v súlade s nižšie uvedenými FAIR zásadami.

Pred samotnou realizáciou uloženia dát môžeme poskytnúť nástroje na správu
a prístup k údajom, vrstvené poskytovanie služieb (od základnej archivácie a bezpečného zálohovania až po ochranu a pokročilé používateľské nástroje s umelou inteligenciou) a prístup k údajom zabezpečený aj do budúcnosti.

Piql je členom konzorcia pre projekt Archiver, ktoré zavádza významné vylepšenia v oblasti archivácie a digitálneho uchovávania v súlade s potrebami európskej výskumnej komunity pokrývajúc celý výskumný cyklus.

Zásady FAIR Data

DOHĽADATEĽNÉ

DOHĽADATEĽNÉ

Údaje a doplňujúce materiály majú dostatočne bohaté metadáta a jedinečný a trvalý identifikátor.
Piql aplikuje pokročilú extrakciu metadát s inteligentným profilovaním, aby sme zabezpečili, že vaše informácie budú obohatené a konzistentné.

SÚČINNÉ

SÚČINNÉ

Metadáta používajú na reprezentáciu znalostí oficiálny, prístupný, zdieľaný a všeobecne použiteľný jazyk.
Piql riešenie je navrhnuté v súlade so smernicami OAIS a ponúka štandardné a prispôsobiteľné metadáta so zjednodušenými možnosťami pre najširšiu aplikáciu.

PRÍSTUPNÉ

PRÍSTUPNÉ

Metadáta a dáta sú zrozumiteľné pre ľudí aj pre stroje. Údaje sú uložené v dôveryhodnom úložisku.
Náš prístup je „futureproof”, čo znamená, že zabezpečíme, aby aj po dlhej dobe boli vaše dáta čitateľné. Či už pomocou čítačky piqlReader alebo manuálne prostredníctvom textu so všetkými požadovanými špecifikáciami súborov a kódom samotnej aplikácie uloženým spolu s údajmi.

OPÄTOVNE POUŽITEĽNÉ

OPÄTOVNE POUŽITEĽNÉ

Údaje a zbierky majú jasné používateľské licencie a poskytujú presné informácie o pôvode.
Piql sa špecializuje na rôzne prístupy k digitálnemu uchovávaniu údajov založené na open source a v súlade s normami OAIS. Zároveň garantuje, že údaje sú prístupné a autentické so všetkými požadovanými licenčnými informáciami zachytenými v metadátach.

Oceňované výhody

searchable
DOHĽADATEĽNOSŤ
compliant
SÚLAD S PREDPISMI
ODOLNOSŤ
Future proof
OSVEDČENÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
AUTENTICITA
Secure
BEZPEČNOSŤ
Research and development

Vysoká úroveň systému kontroly

  • ISO 27000/27040/19086/14721/16393
  • Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)
  • Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov
  • CoreTrustSeal
  • Kódexy SWIPO
  • OAIS
  • FAIR princípy

Relevantné prípadové štúdie

CERN

CERN

SUCCESS STORY CERN pilots Piql technology CERN, known as the European Laboratory for Particle Physics is the leading institution in the world for research of

Prečítajte si viac

Chcete vedieť viac?

Vyplňte prosím tento formulár a my sa s vami spojíme.