ODVETVIA, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME

Právne služby a justícia

Poskytovanie bezpečného a autentického dlhodobého úložiska informácií

Sektor právnych služieb a justície spravuje veľké množstvo cenných informácií. Množstvo organizácií sa spolieha iba na archív v papierovej podobe. Údaje a vedomosti považujeme za najdôležitejšie aktívum spoločnosti
a rýchly prístup k nim je preto pre poskytovanie základných služieb nevyhnutný.

Piql ponúka vysoko kvalitné služby digitálnej transformácie
s vylepšeným optickým rozpoznávaním znakov pre ručne písané poznámky a písmo písacích strojov. Preto poskytuje lepší prehľad obsahu, správu údajov, predlžuje životnosť informácií a uľahčuje ich vyhľadávanie.

Piql ponúka jedinečné výhody pokiaľ ide o autentickosť a životnosť informácií,
s možnosťou dlhodobého online a offline ukladania údajov.

Oceňované výhody

icon migration free
BEZ NUTNOSTI MIGRÁCIE
Integrity
INTEGRITA
Resilient
ODOLNOSŤ
searchable
DOHĽADATEĽNOSŤ
authentic
AUTENTICITA
Secure
BEZPEČNOSŤ
DSC06006

Hlavné body našej komplexnej ponuky služieb

 • Súlad s medzinárodnými štandardmi
 • Kompatibilita so všetkými typmi súborov, vrátane neštandardných
 • Digitálna transformácia všetkých analógových médií (mikrofilm, mikrofiš, papier, páska atď.)
 • Osvedčená dlhodobá životnosť, záruka budúcej dostupnosti
  a autenticity
 • Digitálny a vizuálny archív
 • Bezproblémová integrácia s existujúcimi systémami
 • Osvedčená dlhá životnosť
 • Zaručená budúca dostupnosť a autenticita
 • Evidencia ochranných známok

Relevantné prípadové štúdie

Chcete vedieť viac?

Vyplňte prosím tento formulár a my sa s vami spojíme.