ODVETVIA, NA KTORÉ SA ZAMERIAVAME

Médiá a zábavný priemysel

Rozmanitosť možností a formátov uloženia dát (vrátane licencií, kompresií alebo veľmi veľkých súborov) predstavuje zaujímavú výzvu. Práve Piql ponúka inovatívne riešenie s garanciou nulovej straty dát, vhodné pre všetky formáty súborov.

Od formatów analogowych po treści cyfrowe, możemy pomóc w przywróceniu, uporządkowaniu i zabezpieczeniu zasobów audiowizualnych, aby zapewnić dostęp w przyszłości.

Filmy

V minulosti sa originály filmových súborov konzervovali prostredníctvom analógového čiernobieleho filmu s technológiou separácie farieb. Ide o drahý a komplikovaný proces, ktorý môže viesť k strate kvality a navyše zvukový záznam musí byť pri tomto riešení uložený osobitne, často na nosičoch s krátkou životnosťou.

Audio záznamy

Udržiavanie kvality zvuku je neuveriteľne dôležité pre archiváciu a digitálne uchovávanie. Migrácia údajov z jedného média na druhé raz za pár rokov môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku. Pre zachovanie autenticity je zásadné starostlivé digitálne zachytenie analógového obsahu.

História športu

Športové tímy sú podstatnou súčasťou našej spoločnosti, majú bohatú históriu a sú miláčikmi miestnych komunít.

Oceňované výhody

icon migration free
BEZ NUTNOSTI MIGRÁCIE
Integrity
INTEGRITA
Resilient
ODOLNOSŤ
self contained
NEZÁVISLOSŤ
authentic
AUTENTICITA
Future proof
NADČASOVÉ RIEŠENIE PRE BUDÚCNOSŤ

PROJEKT R&D: oživenie AV archívov

S takým množstvom obsahu uloženého v analógových archívoch, náš výskumný a vývojový projekt, AV-Treasure aktivuje poklad do digitálneho veku tým, že poskytne priamy a jednoduchý online prístup k digitálnym archívom s možnosťou vyhľadávania a bezpečne ich uchová pre budúce použitie.

Piql office - image - 062

Hlavné body našej komplexnej ponuky služieb

  • V súlade so štandardami OAIS a IASA
  • Kompatibilita so všetkými typmi súborov, vrátane neštandardných
  • Bez potreby komprimácie dát
  • Schopnosť súčasne ukladať originálne súbory (master verzie), stopy a nespracovaný zvuk
  • Špičková obnova a digitalizácia pre multimediálne položky
  • Digitálny a vizuálny archív
  • Bezproblémová integrácia s existujúcimi systémami
  • Osvedčená dlhá životnosť
  • Zaručená budúca dostupnosť a autenticita
  • Podporovaná kompresia HEVC

Relevantné prípadové štúdie

Chcete vedieť viac?

Vyplňte prosím tento formulár a my sa s vami spojíme.