VYTVÁRAME INOVATÍVNE RIEŠENIA

Výskum a vývoj

To, čo nás poháňa každý deň, je zámer zlepšovať a rozširovať našu ponuku technológií a služieb. Prispieva k udržateľnosti nášho podnikania a zabezpečuje, že naši klienti dostanú od nás vždy tie najlepšie riešenia.

Spoločnosť Piql je hrdá na to, že Európska únia spolufinancuje naše projekty. Táto podpora predstavuje uznanie nášho prínosu v inováciách a umožňuje nám rozvinúť naše služby v prospech existujúcich a budúcich klientov.

Piql-Go

Piql-GO

Cieľom Piql-GO, nášho prvého projektu s podporou EÚ, je rozšírenie a komercializácia služieb Piql pre ultra bezpečné a dlhodobé uchovávanie digitálnych a analógových dát.

piqlFilm-GO

Cieľom piqlFilm-GO, nášho druhého projektu podporeného EÚ, je rozšírenie a obchodné využitie nášho výrobného procesu a zároveň snaha zdokonaliť výrobu piqlFilm, nášho nosiča údajov s nekonečnou životnosťou.

piqlfilmGo

Iné projekty

Zistite viac o našej technológii

Technológia Piql je vyvinutá na špecifické účely a umožňuje vyššiu bezpečnosť a životnosť dát, zároveň významne znižuje riziko straty dát a šetrí celkové náklady..