Digitálne uchovávanie bez migrácie

Nadčasové ukladanie údajov

Investujete veľa času a peňazí na zabezpečenie čitateľnosti údajov v budúcnosti? Vďaka nášmu riešeniu spĺňajúcemu OAIS je digitálne uchovávanie nadčasové a nevyžaduje migráciu.

 

Problémy digitálneho uchovávania

„Digitálne uchovávanie“ spočíva v zabezpečení prístupu k digitálnemu materiálu v budúcnosti. Problémom však je, že väčšina médií na uchovávanie má obmedzenú životnosť a hardvér, softvér a formáty súborov môžu po čase zastarať. Takzvanou „osvedčenou metódou“ je obísť problém a vstúpiť do nekonečného kruhu migrácie údajov, teda presunu čoraz väčšieho množstva údajov na nové platformy.

Migrácia údajov je nákladná a riskantná. Údaje sa pri migrácii môžu poškodiť alebo stratiť. A navyše, ste si istí, že budete mať vždy dosť financií potrebných na migráciu?

Naša spoločnosť vytvára digitálne časové
schránky, aby ste mohli bez obáv
uchovávať a následne ignorovať
nenahraditeľné údaje.

 

Uchovávajte údaje s Piql

Naše riešenie digitálneho uchovávania eliminuje potrebu migrácie údajov:

  • Pamäťové médium s overenou životnosťou 500 rokov
  • Samostatné pamäťové médium (t.j. obsahuje inštrukcie ako v budúcnosti znovu opätovne získať údaje)
  • Prístup k údajom nezávislý na technológii a predajcovi
  • Predvídateľné jednorazové náklady

Zmenili sme film na digitálne médium, na ktorom sa údaje uchovávajú s QR kódmi vo vysokom rozlíšení.

Optické vlastnosti filmu umožňujú jedinečné spojenie ukladania údajov a  informácií čitateľných ľudským okom na tom istom médiu. V prípade katastrofy si môžete na filme jednoducho prečítať, ako sa dostať k údajom – potrebujete len zdroj svetla, lupu a akýkoľvek funkčný počítač. V prípade potreby okamžitého prístupu môžete údaje získať prostredníctvom vašej aktuálnej IT platformy.

V srdci našich služieb je Piql System, ktorý pozostáva z hardvéru a softvéru potrebného na zapísanie a opätovné získanie vašich údajov. Piql System spĺňa všetky požiadavky OAIS.

Pomôžeme vám nájsť optimálne riešenie uchovávania údajov vďaka širokej škále služieb od digitalizácie po fyzické uchovávanie a prístup.