Blog Slovakia
26. February 2019

Fatálne následky požiaru v Brazílskom národnom múzeu — ako sa podobným scenárom vyhnúť

Svet v posledných týždňoch obletela správa o obrovskom požiari v brazílskom múzeu, ktorý zničil niekoľko miliónov predmetov — archeologických nálezov, ba dokonca aj praveké fosílie. Škody sú v takomto prípade nevyčísliteľné, pretože došlo k strate predmetov, ktoré nie je možné žiadnym spôsobom obnoviť a navrátiť. Ako sa vyjadril námestník riaditeľa múzea, Luiz Duarte, jednoducho zmizlo 200 rokov histórie. Existuje možnosť, ako sa podobným katastrofickým scenárom vyvarovať?

Nebudeme rozoberať možný vznik požiaru, ktorého príčina v brazílskom múzeu dodnes nie je známa. Treba si na úvod uvedomiť, že nech ide o akokoľvek cenné predmety, materiály či údaje a pokiaľ sa nachádzajú kdekoľvek na svete, je možné o ne prísť. Aj napriek tomu, že sú určitými spôsobmi chránené, existujú nepredvídateľné okolnosti, ktoré nás môžu o mnohé cennosti pripraviť.

V prípade Brazílskeho národného múzea v Rio de Janeiro môžeme hovoriť o skutočne nepredpokladateľnej udalosti, požiar vypukol v nedeľu 2.9.2018 večer po skončení návštevných hodín a rozšíril sa po veľkej časti budovy s plochou obrovských 13 000 m2. Múzeum prišlo napríklad o egyptské artefakty či dokonca o najstaršiu ľudskú fosíliu, ktorá bola nájdená v Brazílii. Táto strata nezasiahla iba historickú obec, ale je to strata gigantických rozmerov, pretože Brazília prišla o národné dedičstvo. K mnohým predmetom sa už vedci nebudú môcť vrátiť a opätovne ich skúmať, vyčítať z nich nové informácie a historické fakty. Brazílsky prezident Michel Temer nazval tento deň tragédiou, pretože stratili 200 rokov práce, výskumu a nenahraditeľných poznatkov. Paradoxne, bol plánovaný nový systém protipožiarnej ochrany kvôli vyššej bezpečnosti cenných zbierok.

V dnešnej dobe je už takpovediac nevyhnutnosť myslieť na všetky možné scenáre a archivovať si aj dáta o vzácnych predmetoch bezpečne a navždy, aby sme k nim v budúcnosti mohli mať prístup, a to aj vtedy, keď zlyhajú všetky dostupné prostriedky, ako sa k nim vrátiť. Cenné údaje by mali byť uchovávané na fyzických médiách, no zároveň by mali byť dostupné v podobe, ktorá bude čitateľná aj pre človeka, nielen pre stroje. V súčasnosti predstavuje najspoľahlivejší spôsob úschovy dát optický záznam na kvalitný fotosenzitívny materiál, ktorý má dlhú životnosť, bude možné z neho vždy údaje prečítať, je možné naň uložiť nielen priamo snímky, ale hlavne digitálne údaje (využitím kódovania, ktoré funguje podobným princípom ako súčasne známe QR kódy). Navyše, zaznamenané údaje na filme nie je možné prepísať a stávajú sa tak nemennými.

Situácia v Brazílii by možno nemala až také fatálne následky, keby mali archívni pracovníci spoľahlivo archivované a zabezpečené informácie a dokumenty o všetkých vystavovaných exemplároch a výskumoch počas stoviek rokov. Požiar už späť nevrátime, no ani stratené predmety a údaje o nich. Spomínaný filmový materiál, uložený na inom mieste, by bol riešením pre efektívnu archiváciu dát.

V prípade, akým bolo vyhorené Brazílske národné múzeum, bolo možné predísť strate údajov o kultúrnom dedičstve nenahraditeľnej hodnoty využitím možnosti archivácie všetkých dôležitých údajov. Nekonečné množstvo fotografií a videí vystavovaných predmetov, ku ktorým by bolo možné sa neskôr vrátiť a tisícky vedeckých štúdií či dokumentov sú teraz nenávratne preč. Archivácia dát je spôsob, ako o žiadne z dát neprísť. Bezpečne a navždy.

Viac informácií o archivácii dát sa dozviete na webe www.piql.com. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pre konzultáciu.

Tím Piql Slovakia