Extra bezpečné ukladanie údajov

Obávate sa o bezpečnosť vašich najcitlivejších údajov? Naše riešenie by mohlo pomôcť tieto obavy rozptýliť. Podľa Nórskeho inštitútu pre výskum bezpečnosti nám len málokto môže konkurovať v zabezpečovaní najcitlivejších údajov.

Bezpečnosť údajov do budúcna

Uchovávame vaše údaje offline a ako pamäťové médium používame film. Táto kombinácia vytvára viacero jedinečných výhod z pohľadu bezpečnosti údajov:

  • Na údaje nemajú dosah hackeri, vírusy ani iné formy kyberzločinu
  • Nie je možné modifikovať alebo mazať informácie po zapísaní na film (tzv. WORM – zapísané raz, prečítané mnoho krát)
  • Nie je potrebné migrovať údaje, čím sa eliminuje riziko poškodenia alebo straty údajov pri migrácii
  • Imunita voči elektromagnetickým impulzom (EMP)
  • Žiaden negatívny dopad dočasných výpadkov elektriny
  • Bez rizika degradácie údajov, keďže vďaka piqlFilm sú údaje nedotknuté prinajmenšom 500 rokov

Prispôsobíme sa vašim požiadavkám na bezpečnosť

Vyvážením potreby bezpečnosti a potreby prístupu k údajom nastavujeme pracovné postupy, ktoré spĺňajú požadovanú úroveň bezpečnosti. Premenné pokrývajú oblasti ako prenos údajov, proces výroby, prístup k údajom a fyzické ukladanie.

“Pokiaľ ide o uchovávane digitálnych údajov, čím sa rozumie uchovávanie v pôvodnom stave, dostupnosť a ochrana pred poškodením, Piql Services je v súčasnosti najvhodnejšou dostupnou metódou uchovávania. Klient vďaka tomuto riešeniu bez potreby migrácie môže ušetriť z pohľadu nákladov, pamäťovej infraštruktúry aj práce.”
Nórsky inštitút pre výskum bezpečnosti, „Hodnotenie rizika Piql Preservation Servies,“ jún 2016