Blog Slovakia
26. February 2019

Dáta na film je možné zapisovať iba na dvoch miestach v Európe — jedným z nich je slovenské mesto Žilina!

Informáciu, že Piql Slovakia disponuje jedinečnou službou na zapisovanie digitálnych a vizuálnych dát na piqlFilm prostredníctvom Piql Systému sme vám už spomínali v predchádzajúcom blogu.

Ako spoločnosť Piql Slovakia sídlime v Bratislave a služby na slovenskom trhu ponúkame už niekoľko rokov, no čo ste možno nevedeli — dáta na piqlFilm zapisujeme v Žiline. Pred tým, ako sa inštaloval systém v Žiline, sme museli posielať dáta na zápis buď do Nórska alebo do Mexika, takže procesy sa nám týmto krokom výrazne zjednodušili. Systém nainštalovaný v Piql Slovakia je jediným dostupným systémom pre zápis dát na piqlFilm v rámci Európy a Ázie s výnimkou nórskeho Piql AS.

“Inštalácia systému v Piql Slovakia otvorila nové možnosti pre klientov, ktorí mali teritoriálne obmedzenia pohybu svojich dát. Naviac, systém nainštalovaný v Žiline je prvý produkčný systém svojho druhu v Európe a v Ázii, takže okruh všetkých Piql Partnerov a ich klientov sa tým pre nás výrazne zväčšil,” hovorí Ladislav Hodinka, riaditeľ Piql Slovakia.

Systém pozostáva z piatich hlavných komponentov: Process Manager (mozog systému), piqlWriter (filmová napaľovačka), piqlProcessor (filmový procesor), piqlReader (filmový skener) a z operátorského rozhrania. Toto riešenie možno ľahko integrovať s Warehouse Management Systemom, ktorý je vhodný na skladovanie médií. Technológiu obsluhujú dvaja odborní pracovníci, ktorí zároveň zabezpečujú technickú podporu pre klientov. No a ako to funguje, to už viete — zákazník dodá svoje digitálne dáta v akomkoľvek formáte a my ich zapíšeme na film. Systém je spolufinancovaný z fondov EU.

Viac informácií o archivácii dát sa dozviete na webe www.piql.com. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať pre konzultáciu.

Tím Piql Slovakia