Uchovávanie údajov na filme

Prečo film?

Často sa nás pýtajú, prečo sme sa rozhodli používať film ako digitálne pamäťové médium. Hoci je film známy ako analógové médium už viac ako sto rokov, piqlFilm je plne digitálny.

 

Čo je to digitálne uchovávanie?

Digitálne uchovávanie je zápis binárnych údajov, t.j. núl a jednotiek, na fyzické pamäťové médium. Použitý typ média závisí od rôznych premenných, napríklad od potrebnej kapacity údajov, trvácnosti údajov, prístupu a nákladov. Dokonca aj poskytovatelia cloudových úložísk zapisujú údaje ako reťazec núl a jednotiek na fyzické médium nachádzajúce sa v dátovom centre niekde vo svete.

Digitálne uchovávanie podľa Piql

Pri piqlFilme uplatňujeme rovnaký princíp. Zapisujeme nuly a jednotky na fyzické pamäťové médium, a tie sa zobrazia na filme ako QR kódy. Keďže sa zameriavame na bezpečnosť údajov, zabezpečenie dlhodobého prístupu a čitateľnosti, rozhodli sme sa pre pamäťové médium s jedinečnými vlastnosťami práve na tieto účely.

Z pohľadu klienta pripomína pracovný postup Piql uloženie na cloude, keďže máme plne integrované IT. Rozdiel je v tom, že si môžete byť istí, že vaše údaje budú uložené extra bezpečne a čitateľné kedykoľvek v budúcnosti bez potreby údržby.

 

„Možno najzásadnejšou výhodou je fakt, že piqlFilm je offline médium. Vďaka 500-ročnej trvácnosti bez potreby migrácie sa služby Piql odlišujú od akýchkoľvek iných fyzických médií na uchovávanie digitálnych informácií.“
Nórsky inštitút pre výskum bezpečnosti, „Hodnotenie rizika Piql Preservation Servies,“ jún 2016