Zabezpečené úložisko pre vaše dáta

Arktický svetový archív

.

 

 

.

 

Bezpečnosť

Vaše údaje sa ukladajú offline a mimo dosahu kybernetických útokov v trezore odolnom voči katastrofám, z geopolitického hľadiska na jednom z najbezpečnejších miest na svete v arktickom súostroví Svalbard.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Nie je potrebná elektrická energia ani iné ľudské zásahy, keďže podnebné podmienky sú v Arktíde ideálne na dlhodobú archiváciu filmov.

Nadčasovosť

Vďaka použitiu samostatného pamäťového média nezávislého na technológiách si budúce generácie budú môcť informácie znovu prečítať.

Príbeh

 

Arktický svetový archív vznikol s cieľom zabezpečiť dostupnosť našej digitálnej pamäte pre budúce generácie vo svete, kde je len málo miest v bezpečí pred prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami.

 

Prečítajte si viac
POSTUP PRÁCE PRI UCHOVÁVANÍ DÁT V ARKTICKOM SVETOVOM ARCHÍVE

Ako to funguje?

Hoci je Arktický svetový archív na odľahlom mieste, s našou pomocou doň uložíte údaje veľmi jednoducho.

Užívatelia

Pre koho je to určené?

Máte záujem o uloženie údajov v Arktickom svetovom archíve?

Arktický svetový archív je výsledkom spolupráce spoločnosti Piql a Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Druhou menovanou je nórska štátna ťažobná spoločnosť so sídlom v Svalbarde s dlhoročnými skúsenosťami a zdrojmi na vybudovanie a udržiavanie horských trezorov.

Store Norske