Arktický svetový archív

Ako to funguje?

Arktický svetový archív je trezor údajov pre akýkoľvek obsah, ktorý si zaslúži extra bezpečné dlhodobé uchovávanie, napríklad dokumenty, zvukové nahrávky, obrázky či videá. Údaje ukladáme offline a prístup k nim je možný len na požiadanie.

Obsah je zapísaný na piqlFilm, na ktorom môžu byť údaje uložené aj celé stáročia. S každým klientom si určíme, či sa bude obsah ukladať v digitálnom formáte ako bity a bajty, alebo vo vizuálnom formáte, aby text a obrázky boli viditeľné ľudským okom.

Údaje na film

Po tom, čo k nám presuniete súbory, ich zapíšeme na piqlFilm v odporúčanom formáte súboru a so súvisiacimi metaúdajmi.

Zaslanie do Svalbardu

PiqlFilm sa bezpečne zašle do Svalbardu a umiestni do Arktického svetového archívu, kde môže byť „uložený a ignorovaný“ tak dlho, ako treba.

Získanie údajov

Na požiadanie vám údaje sprístupníme online alebo ich zašleme na vopred dohodnutom fyzickom médiu.