Projekt Horizon2020

Piql-GO

Piql otrzymał wsparcie dla naszego projektu Piql-GO w ramach programu badawczego i innowacyjnego Komisji Europejskiej Horyzont 2020, Open Disruptive Innovation Scheme of the Innovation in SME, w ramach umowy grantowej 804477.

Cele projektu

Piql-GO ma na celu skalowanie i komercjalizację naszego przełomowego i opatentowanego systemu Piql do ultra bezpiecznego przechowywania i długoterminowej ochrony danych cyfrowych i analogowych. Projekt ten ostatecznie dopracuje i umocni naszą ofertę usług na potrzeby różnych segmentów.

Jest to ważne uznanie pracy, jaką wykonujemy w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony cyfrowej. Jesteśmy dumni, że należymy do 2% największych europejskich przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje i zapewniamy, że fundusze zostaną wydane z korzyścią dla naszych klientów.

-Założyciel i dyrektor zarządzający Piql, Rune Bjerkestrand
Piql staff operate technology

Doskonałość

Jesteśmy wysoce innowacyjnym MŚP, które zakłóca rynek ultra bezpiecznego i długoterminowego przechowywania danych. Piql bezpośrednio realizuje cele UE, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych i opracować nowe narzędzia do zarządzania stale rosnącą ilością danych – przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów przechowywania danych przez użytkowników końcowych i ich śladu węglowego.

Wpływ

Usługi Piql są oferowane każdej organizacji, która potrzebuje długoterminowego przechowywania i / lub bardzo bezpiecznego przechowywania danych. Będzie to miało znaczący wpływ na naszych klientów końcowych, oferując oszczędności do 80% kosztów długoterminowej konserwacji. Ponadto gwarantuje przyszłą autentyczność i dostępność informacji dzięki wykorzystaniu formatów open source w trybie offline, a tym samym nienaruszalnym nośniku pamięci.

DSC05595

Realizacja

24-miesięczny projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. I będzie realizowany w ramach 6 pakietów roboczych:

WP.1: : Dojrzewanie technologii
W tym pakiecie roboczym dążymy do podniesienia naszej technologii na jeszcze wyższy standard. Zoptymalizujemy nasz sprzęt, aby osiągnąć większe prędkości i produkować systemy.
WP. 2: Walidacja segmentów na dużą skalę
W tym pakiecie roboczym dążymy do ulepszenia i dojrzewania naszej technologii dla wybranych klientów w kilku segmentach. Obejmuje to instalację, szkolenie i ocenę wydajności. Po dokonaniu oceny dokonamy ostatecznych korekt i ocenimy pod kątem przyszłej optymalizacji.
WP. 3: Konsolidacja i skalowanie łańcucha wartości
W tym pakiecie roboczym upewnimy się, że możemy zarządzać zwiększoną sprzedażą, testując i ulepszając nasz łańcuch dostaw. Wdrożymy również zmiany wewnętrzne, aby przygotować się do pełnej komercjalizacji i prowadzić budowanie kompetencji z naszymi Partnerami Piql.
WP. 4: Monitorowanie rynku i regulacji
W tym pakiecie roboczym staramy się zrozumieć rynek, aby zapewnić, że nasze usługi mogą być kierowane do właściwych odbiorców. Przeanalizujemy również naszą pozycję na rynku i dostosujemy się w razie potrzeby, aby zachować konkurencyjność.
WP. 5: Komunikacja, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników
W tym pakiecie roboczym dążymy do tego, aby wszyscy zainteresowani i członkowie społeczeństwa byli na bieżąco z naszymi postępami i osiągnięciami. Opracujemy i wdrożymy plan zaangażowania i komunikacji interesariuszy, aby rozpowszechniać wyniki naszego projektu.
WP. 6: Zarządzanie innowacjami
Tym pakiecie roboczym dążymy do zapewnienia płynnego przebiegu projektu. Obejmuje to szereg procesów administracyjnych i zarządczych, w tym zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami, plan innowacji biznesowych i plan komercjalizacji.
Previous
Next

Wyniki projektu

Case Studies klientów pilotażowych

Dowiedz się więcej o naszym wsparciu UE

Mamy kolejny projekt, wspierany przez UE – piqlFilm-GO ma na celu komercjalizację i udoskonalenie rdzenia naszej technologii.