Esimerkkejä Finland

Norjan kansallismuseo

Norjan kansallismuseolla on maan kattavin taidekokoelma, johon sisältyy kansallisaarteita, kuten Edvard Munchin Huuto. Heillä on myös tärkeä rooli kokoelman säilyttämisessä ja sen siirtämisessä tuleville sukupolville.

Haaste:

Norjan kansallismuseo haluaa sitouttaa yleisöään ja tuoda taiteen helposti saataville verkkoon. Tästä syystä museo digitoi fyysistä esineistöään edistyksellisin menetelmin, kuten korkearesoluutioisina digikuvina, röntgenkuvina ja 3D-skannauksella. Näistä tiedostoista tehty ensikopio tulisi säilyttää turvallisesti ja aikaa kestävällä välineellä, jonka käyttöön ei liittyisi tiedostojen korruptoitumista, ja joka mahdollistaisi visuaalisen esityksen sisällöstä.

Digitaalinen taide on yhä merkityksellisempää. Fyysisissä esineissä vain alkuperäisellä kappaleella on taiteellista ja rahallista arvoa. Sen tähden on erittäin tärkeää varmistaa datan autenttisuus ja eheys, kun tallennetaan digitaalista taidetta.

Ratkaisu:

Datan säilyttäminen välineellä, joka on migraatiovapaa, itsenäinen, turvattu ja joka mahdollistaa visuaalisen esityksen bittien rinnalla – Piql täytti kansallismuseon vaatimukset täydellisesti. Olemme aloittaneet pitkäaikaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tallentaa taidetta tuleville sukupolville.

Lisäksi joitakin kansallismuseon merkittävimmistä esineistä tallennetaan piqlFilmille ja säilötään turvallisesti Arctic World Archiveen Norjan maaperälle Huippuvuorilla.

“Ennen kuin kuulimme Piqlistä, olimme koonneet 10-kohtaisen toivomuslistan siitä, millainen täydellinen tallennusratkaisu olisi. Piql täytti ne kaikki.”
Jahn-Fredrik Sjøvik, Norjan kansallismuseon tietohallintojohtaja

 

Esimerkkejä Finland

Ladattava(t) tiedosto(t)