EU-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste 25.5.2018

Analogia Finland suojelee yksityisyyttäsi ja käyttää yhteystietojasi yhteistyö- tai asiakassuhteen ylläpitoon

REKISTERINPITÄJÄ
Analogia Finland Oy (Y-tunnus: 2560915-4)
Ruukinmestarintie 12
02330 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Markus Vihra
Puhelin +358 44 976 2510
Sähköposti markus.vihra@analogia.fi

REKISTERIN NIMI
Analogia Finland Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, yhteistyö, henkilön antama toimeksianto tai henkilön suostumus tai muu asiallinen yhteys.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Analogia Finlandin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteystietojen tallentaminen. Rekisteriä käytetään laskutukseen, asiakasviestintään, yritysviestintään, markkinointiviestintään ja muihin yhteistyön vaatimiin asiallisiin toimenpiteisiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n tietoturva-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Analogia Finlandin oman viestinnän kohdentamiseen kohderyhmälle, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään ainoastaan Analogia Finlandin salasanasuojatulla palvelimella, eikä niitä siirretä yhteistyökumppanien palvelimille.

Asiakasrekisterin tietojen osaa (esim. nimiä ja puhelinnumeroita) voidaan käyttää myös Analogian mobiililaitteilla, jotka on suojattu salasanalla, palomuurilla ja tietoturvaohjelmistolla.

Analogia Finlandilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle, elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Aseman/tehtävän tiedot, jotta viestintä kohdentuu yrityksessä oikein
Työsähköpostiosoite
Työpostiosoite
Työpuhelinnumero

Rekisterin sisältämät tiedot ovat peräisin asiakkaiden tekemistä yhteydenotoista ja julkisista tietolähteistä (esim. kohderyhmään kuuluvien yritysten verkkosivut).

Analogia Finland huolehtii säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa rekisterin päivittämisestä, ja virheellisten tai tarpeettomien tietojen poistamisesta. Tietoja pääsevät käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka varmistavat, etteivät tiedot vahingoitu tai katoa käsiteltäessä, eikä niitä ole mahdollista käyttää väärin.

Sosiaalisen median rekistereihimme (Facebook, LinkedIn, Twitter) ihmiset päätyvät omasta aloitteestaan (esim. tykkäämällä julkaisusta), ja pystyvät halutessaan itse poistamaan tietonsa ko. rekisteristä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Analogia Finlandin käytössä. Tietoja ei luovuteta Analogia Finlandin  ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottotietojen tarkistamiseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin / ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa hävittämistä rekisteristä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri on määritelty salassa pidettäväksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä asiakassuhteita hoitavilla henkilöillä. Rekisteri sijaitsee Analogia Finlandin palvelimella, joka on suojattu kulunvalvonnalla, palomuurein ja salasanalla. Analogian mobiililaitteilla olevat rekisterin osat on suojattu salasanalla, palomuurilla ja tietoturvaohjelmistolla. Tietoturvaloukkauksista ilmoitamme viipymättä rekisteröidyille ja viranomaisille.

Jos et halua enää vastaanottaa viestintäämme ja haluat, että poistamme tietosi rekisteristämme, voit tehdä sen milloin vain ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.