Äärimmäisen turvallinen datasäilytys

Oletko huolissasi salaisimman tietosi turvallisuudesta? Ratkaisumme voi rauhoittaa mieltäsi. Norjan turvallisuustutkimuslaitoksen mukaan pystymme pitämään arkaluontoisen tiedon tallessa ja turvassa varmemmin kuin muut.

Data pysyy turvassa ajan kuluessa

Tallennamme datan verkon ulkopuolelle, filmille. Tämän ratkaisun tietoturvahyödyt ovat ainutlaatuiset:

  • Hakkeroinnin, viruksien ja muun kyberrikollisuuden ulottumattomissa
  • Filmille kirjoitettua tietoa on mahdotonta muuttaa tai tuhota (WORM – write once, read many)
  • Ei tarvetta migraatioille, eli ei pelkoa datan korruptoitumisesta tai katoamisesta
  • Elektromagneettisella pulssilla (EMP) ei vaikutusta
  • Sähkökatkoilla ei vaikutusta
  • Data ei pilaannu ajan kuluessa, vaan säilyy piqlFilmillä vahingoittumattomana ainakin 500 vuotta

Noudatamme turvallisuusvaatimuksiasi

Luomme turvallisuusvaatimuksiasi vastaavan ratkaisun, joka tasapainottaa turvallisuuden tarpeen ja datan käytettävyyden. Otamme huomioon mm. tiedostojen siirron, tuotantoprosessin, pääsyn tietoihin ja fyysisen tallennuspaikan turvallisuuden.

“Kun puhutaan digitaalisen datan säilyttämisestä – eli jonkin säilyttämisestä alkuperäisessä muodossaan, elävänä ja turvassa uhilta – piqlPalvelu on nykyisistä menetelmistä tarkoituksenmukaisin. Käyttäessään migraatiovapaata menetelmää asiakas säästää kuluissa, tallennusinfrastruktuurissa ja työn määrässä.”
Norjan turvallisuustutkimuslaitos, “Piql-tallennuspalvelujen riskikartoitus”, kesäkuu 2016