Digitální úschova bez migrace

Ukládání dat do budoucna

Spotřebujete mnoho času i zdrojů na uchovávání čitelnosti svých cenných dat i do budoucna? S naším řešením vyhovujícím OAIS je digitální úschova odolná do budoucna a bezmigrační.

 

Výzvy digitální úschovy

Cílem digitální úschovy je zajistit přístup k digitálním materiálům do budoucna. Problém je, že většina paměťových médií má omezenou životnost a hardware, software i formáty souborů mohou časem technicky zastarat. Dosavadním běžným postupem bylo obcházet jádro problému nekonečným cyklem datových migrací, tedy přesunem neustále narůstajícího množství dat na novější platformy.

Datové migrace jsou nákladné a riskantní. Data se mohou při migracích poškodit nebo ztratit. A jste si jistí, že budete mít vždy finanční zdroje potřebné k provedení migrací?

My vytváříme digitální časovou schránku,
která vám umožní ukládat a ignorovat svá nenahraditelná data.

Jak data uchovává Piql

Naše řešení digitální úschovy eliminuje potřebu datových migrací:

  • Paměťové médium s prokázanou životností 500 let
  • Nezávislé paměťové médium (tj. obsahuje pokyny, jak získat zpět svá data v budoucnu)
  • Přístup k datům nezávisle na technologii a dodavateli
  • Předvídatelné jednorázové náklady

Konvertovali jsme film na digitální médium, na které se data ukládají jako QR kódy ve vysokém rozlišení.

Optické vlastnosti filmu umožňují jedinečnou kombinaci ukládání data a informací čitelných člověkem na stejné paměťové médium. V případě katastrofického scénáře obnovy si jednoduše na filmu přečtete, jak data získat. Potřebujete pouze zdroj světla, lupu a aktuální počítač. Chcete-li zajistit dřívější potřebu přístupu, můžete data získat přes svou současnou IT platformu.

Jádrem našich služeb je Piql System, který se skládá z hardwaru a softwaru potřebných k zápisu a čtení dat. Piql System je plně kompatibilní s OAIS.

Pomůžeme vám najít optimální řešení pro vaše potřeby úschovy dat se službami v rozsahu od digitalizace po fyzické uložení a přístup.