Czech pll_5a54c9c1b9883 Případové studie

Tata Consultancy Services

Společnost TATA Consultancy Services (TCS) digitalizovala pro klienta více než 50 milionů papírových dokumentů a na Piql se obrátila kvůli bezpečnému uložení informací.

Výzva:
Společnost Tata Consultancy Services je jedním z předních poskytovatelů globálních IT služeb. Získala smlouvu na digitalizaci 50 milionů právních dokumentů pro klienta z oboru soudnictví v Indii. Klient měl obrovský papírový archiv, ale chtěl ušetřit místo a zvýšit efektivitu přesunem informací na optické médium. Pro vyvarování se modifikací právních informací bylo zásadní uložit soubory bezpečně. Pro klienta byly důležité i dlouhodobé náklady na uložení.

Řešení:
Piql používá jako digitální paměťové médium hlavně film, ale informace můžeme uložit i ve formátu čitelném okem. Fakticky můžeme produkovat vizuální zobrazení o velmi vysoké kvalitě, protože piqlFilm splňuje naše přísné požadavky na ostrost. Tata proto může klientovi prezentovat kopie svých dokumentů ve velmi vysoké vizuální kvalitě, splňující veškeré požadavky na bezpečnost, životnost a efektivitu nákladů.