Czech pll_5a54c9ee65619 Případové studie

Národní muzeum Norska

Národní muzeum má v držení nejrozsáhlejší uměleckou sbírku Norska, včetně národních pokladů jako je Výkřik od Edvarda Muncha. Také hraje důležitou úlohu při zachovávání sbírek pro budoucí generace.

Výzva:
Národní muzeum digitalizuje své fyzické objekty pomocí pokročilých technologií jako fotografie s vysokým rozlišení, rentgen a skenování ve 3D. Dlouhodobá hlavní kopie těchto souborů musí být bezpečně uchovávána na robustním paměťovém médiu bez rizika poškození a pokud možno s vizuálním ztvárněním spolu s daty.

Národní muzeum také pečuje o digitální umění, pro které je zásadní zajistit pravost a neporušenost dat, protože pouze originální verze má uměleckou a finanční hodnotu.

Řešení:
Dlouhodobé uchovávání dat, a to na médiu, které je bezmigrační, bezpečné, samostatné a kromě bitů a bajtů umožňuje vizuální ztvárnění – požadavkům Národního muzea Piql dokonale odpovídal. Vstoupili jsme do dlouhodobého partnerství se společným cílem uchování umění pro budoucí generace.

Dále některé z nejvýznačnějších objektů Národního muzea budou zachovány na piqlFilmu a bezpečně uloženy na norské půdě v Arktickém světovém archivu na Špicberkách.

 

Czech pll_5a54c9ee65619 Případové studie

Soubor/y ke stažení