Czech pll_5a54c9d969aac Případové studie

Národní archivy Mexika

Co děláte pro to, aby budoucí generace měly přístup k nejdůležitějším historickým dokumentům vašeho národa? Národní archivy Mexika se rozhodly pro Piql a Arctic World Archive.

Výzva:
Národní archivy Mexika (AGN) patří mezi nejdůležitější národní archivy na světě. Mezi 375 miliony stránek najdeme dokumenty tvořící součást sbírky Paměti světa UNESCO.

Úkolem AGN bylo zajistit, aby budoucí generace mohly číst dokumenty, které jsou zásadní pro národní identitu mexického lidu. Originální papírové verze se snadno poškodí a digitalizované verze čelí problémům souvisejícím s migrací a ověřováním dat.  Cílem bylo dokumenty uložit tím nejbezpečnějším možným způsobem.

Řešení:
AGN nashromáždily nejcennější historické dokumenty Mexika za posledních 400 let. To zahrnuje dědictví předhispánských národů, Akt nezávislosti z roku 1821, kdy Mexiko vyhlásilo nezávislost na Španělsku, a aktuální i minulé ústavy.

Prokázaná životnost 500 let piqlFilmu byla pro účely AGN ideální. A dalším bezpečnostním opatřením je to, že je film uložen v geopoliticky nejbezpečnějším datovém úložišti světa – Arktickém světovém archivu.

“It is an amazing feeling to know that my nation’s memory will be kept safe for future generations.”
Erick Cardoso, IT Director, National Archive of Mexico