Czech pll_5a54ca0462294 Případové studie

Dopravní oddělení Rio de Janeiro (DETRO-RJ)

Piql pomohl DETRO-RJ (Dopravní oddělení státu Rio de Janeiro) přejít od papírové k digitální práci u právních dokumentů, což vedlo ke zvýšení efektivity, zlepšení bezpečnosti a zlepšení veřejných služeb.

Výzva:
DETRO-RJ muselo čelit rychle se rozrůstajícím papírovým archivům, postupně stále více časově náročnějším a pro zaměstnance těžko zvladatelným. Rozhodli se proto přejít na bezpapírovou digitální práci. Protože však archivy z velké části zabírají právní dokumenty, potřebují skladovací technologii akceptovanou brazilskými soudy.

Řešení:
DETRO-RJ se pro digitální práci rozhodlo použít komplexní řešení Piql. PiqlFilm je v Brazílii uznáván za stejně hodnotný jako původní papírové dokumenty, a proto právní dokumenty uložené na piqlFilmu je možné použít u soudu jako důkaz.

Papírové dokumenty DETRO digitalizujeme, ukládáme na piqlFilm a zpřístupňujeme pomocí integrace s IT infrastrukturou DETRO IT. Zaměstnanci DETRO se k dokumentům snadno dostanou ze svého počítače a mohou je okamžitě sdílet s dalšími odděleními.

Postup vyhovuje požadavkům OAIS (Otevřený archivační informační systém), ISO 14721 a CONARQ (Rada Národních archivů Brazílie).

Czech pll_5a54ca0462294 Případové studie

Soubor/y ke stažení