Czech pll_5a54c94f3a814 Případové studie

Český rozhlas

Český rozhlas se spoléhá na Piql při uchovávání toho nejlepšího z historie vysílání, včetně přednášek Alberta Einsteina a záznamů z Pražského povstání v roce 1945.

Výzva:
Jakožto druhé nejstarší rozhlasové vysílání v Evropě má Český rozhlas bohatý archiv ohromné národní i mezinárodní hodnoty. Historické záznamy se digitalizují od roku 2002 a ukládají ve třech kopiích na pásky.

Navzdory používání osvědčených postupů měl Český rozhlas obavy z postupné ztráty těch nejcennějších rozhlasových nahrávek. Jako největší hrozby byly identifikovány degradace dat na úrovni bitů při migraci s využitím magnetického pásku, zastarávání softwaru a hardwaru a těžká předvídatelnost budoucích nákladů na provedení požadovaných migrací. Také bojoval se zajištěním pravosti digitálního materiálu.

Řešení:
Piql vyrobil pro Český rozhlas záložnou digitální kopii, která zajistí dostupnost a přístupnost nejcennějších zvukových nahrávek pro budoucí generace.

V rámci projektu jsme společně pracovali na zlepšení metadatového popisu obsahu. Dále jsme doporučili používat formát open-source WAV, což nám umožňuje zapisovat specifikace formátu souboru jako čitelný text na film, aby bylo zajištěno jeho přečtení bez ohledu na rozvoj technologie. Obsah zapsaný na piqlFilm nemusí být nikdy migrován a může být uchováván v archivu Českého rozhlasu celá staletí bez potřeby jakýchkoli financí v budoucnu na jeho udržování naživu.

Czech pll_5a54c94f3a814 Případové studie

Soubor/y ke stažení