Ukládání dat na film

Proč film?

Často dostáváme otázky na to, jak a proč používáme film jako digitální paměťové médium. Přestože je film už více než století znám jako analogové médium, piqlFilm je tak digitální, jak je to jen možné.

 

Co je to digitální uložení?

Digitální uložení spočívá v zápisu binárních dat, tj. nul a jedniček, na fyzické paměťové médium. Jaký typ úložného média se rozhodnete používat, záleží na požadavcích jako je kapacita, životnost, přístup a náklady. I poskytovatelé uložení v cloudu zapisují vaše data jako řetězec nul a jedniček na fyzické médium, které se nachází v datovém centru někde na zeměkouli.

Digitální uložení podle Piqlu

Stejný postup používáme pro piqlFilm. Zapisujeme data jako nuly a jedničky na fyzické paměťové médium; zobrazují se jako QR kódy. Protože naším cílem je bezpečnost dat a dlouhodobý přístup a čitelnost, zvolili jsme pro tento účel paměťové médium s jedinečnými vlastnostmi.

Z pohledu klienta se postup Piql podobá ukládání v cloudu, protože jsme plně integrováni s IT. Rozdíl spočívá v tom, že si můžete být jisti, že vaše data jsou naprosto v bezpečí a čitelná kdykoliv v budoucnosti bez potřeby údržby.

„Možná nejsilnější stránkou piqlFilmu je to, že je offline médiem. A 500letá životnost, která znamená, že odpadá potřeba migrace, jasně odlišuje Piql Services ode všech jiných fyzických paměťových médií určených pro digitální informace.“
Norwegian Defence Research Establishment: Hodnocení rizik Piql Preservation Services, červen 2016