Zabezpečené úložiště

Arktický světový archiv

Pro data, která si zaslouží ultra bezpečné uložení.

 

 

.

Zabezpečené

Data jsou uložená offline a mimo dosah kyberútoků, v trezoru odolném proti katastrofám na jednom z geopoliticky nejbezpečnějších míst světa, arktickém souostroví Špicberky.

Ekologické

Není zapotřebí elektřina ani jiné lidské zásahy, protože klimatické podmínky v Arktidě jsou pro dlouhodobou archivaci filmu ideální.

Bezpečí do budoucna

By using a self-contained and technology independent storage medium, future generations will be able to read back the information.

Příběh

Arktický světový archiv je navržen k tomu, aby naše digitální paměť byla dostupná i budoucím generacím, ve světě, kde je jen málo míst ušetřeno přírodních i člověkem způsobených katastrof.

 

Další informace

Jak to funguje?

Arktický světový archiv je sice na vzdáleném místě, ale získat odtud svá data zabere s naší pomocí jen chviličku.

Pro koho to je?

Zajímá vás uložení dat v Arktickém světovém archivu?

Arktický světový archiv je výsledkem spolupráce mezi Piql a Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Jedná se o státní norskou těžební společnost sídlící na Špicberkách s rozsáhlými zkušenostmi a zdroji potřebnými k vybudování a udržování úložišť v horském masivu.