Bảo vệ dữ liệu của bạn

piqlBox có thiết kế tay cầm để dễ dàng thao tác. Các hộp đựng có thể xếp chồng lên nhau, và được đánh nhãn rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất, tất cả các nguyên vật liệu sử dụng trong hộp đựng đã được kiểm tra và đảm bảo dữ liệu trên phim nhựa ỏ trong hộp nguyên vẹn trong vòng đời 500 năm.

Kết quả kiểm tra kỹ càng

Mục đích cuẩ piqlBox là để bảo vệ phương tiện lưu giữ trong suốt vòng đời của nó. Vòng đời dự tính của phương tiện lưu giữ là 500 năm, trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn (ISO 18911). piqlBox đã thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra để đảm bảo các nguyên vật liệu của nó không ảnh hưởng đến tuổi thọ của phim. Các nguyên vật liệu của vỏ hộp cũng không làm hại hoặc suy giảm đến dữ liệu được ghi trên phim.

Các bài kiểm tra được thực hiện bởi viện nghiên cứu Norner AS (Independent Industrial Polymer Institute, Na Uy) và viện IPI (Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, Mỹ). Vỏ hộp được sản xuất bởi hãng Plasto AS, Na Uy.