Vaša konečná digitálna poistka

„Piql zaujal holistický prístup k ochrane dát, výsledkom ktorého je samo – dokumentujúce riešenie, ktoré zabezpečuje budúci prístup k nášmu digitálnemu kultúrnemu dedičstvu.“

Karl-Magnus Drake, Preservation Department, Národný Archív Švédska

 

Pomocou našej globálnej siete partnerov Vám ponúkame unikátny spôsob, ako uchovať dôležité dáta. Prekonvertujeme Vaše digitálne dáta do fyzickej kópie, ktorá môže byť uskladnená ako Vaša konečná digitálna poistka. Vďaka overenej a dôveryhodnej technológii sme skombinovali dobre zdokumentované ochranné kvality fotosenzitívneho filmu s možnosťou bezproblémovej prístupnosti, integrovanej do štandardnej IT infraštruktúry.

 

Ponúkame fyzické uskladnenie piqlBoxu, pokiaľ nepreferujete uskladnenie vo Vašich priestoroch. Vieme tiež poskytnúť prístup k originálnym súborom vo vopred dohodnutom čase. Normalizácia dát a dohľad nad dátami je súčasťou našich ponúkaných služieb. Pokiaľ je to potrebné, vieme Vám pomôcť aj s digitalizáciou analógových dát.

 

Piql ochranné služby sú založené na patentovom riešení, ktoré zahŕňa všetky zariadenia a procesy, potrebné k zaznamenaniu, uloženiu a opätovnom získaní Vašich dát. Technológia je vyvinutá v spolupráci s renomovanými výskumnými inštitúciami vo svojom obore, ako napríklad Fraunhofer a Norner.

Ako chránime Vaše dáta

Ukladanie dát je také ľahké, ako ukladanie na hociktoré iné zariadenie, alebo do Cloud-u. Jediný rozdiel je v bezpečnosti, integrite a trvácnosti, ktoré ponúkame. Používame vysoko precízny piqlWriter na zaznamenávanie Vašich digitálnych dát a metadát na fotosenzitívny film. Je možné digitálne aj vizuálne uloženie dát. Film je chránený piqlBoxom so štítkom, ktorý je testovaný spolu s filmom, aby zaistil životnosť dát najmenej  na 500 rokov v skladových podmienkach podľa ISO.

 

Naše riešenie môže byť integrované do Vašich existujúcich digitálnych ochranných systémov alebo systémov digitálneho vyhľadávania údajov pre jednoduché vyhľadanie a prístup.

Ako sa dostať k uloženým dátam

Keď zadáte požiadavku na opätovné získanie súboru, správny piqlBox sa vyberie zo skladu a umiestni sa do piqlReader. Ten prečíta potrebnú časť filmu a dekóduje informácie pred tým, ako sprístupní súbor pre Vás. Dáta získate spätne použitím hociktorého kompatibilného digitálneho skeneru a nášho dekódovacieho programu.

Ako zaistíme dlhodobý prístup

Používame rovnaký typ opravy chýb ako väčšina ostatných uchovávacích technológií. Formáty a algoritmy sú vytlačené na filme v ľudsky čitateľnom formáte a počítačovo čitateľnom formáte. Je našou prvoradou prioritou, aby všetky informácie potrebné k dekódovaniu dát boli prístupné pre tých,  ktorí ich môžu potrebovať v budúcnosti, tak že aj zdrojový kód pre dekódovací program je uložený na filmovom páse. Pre pridanú bezpečnosť, vieme na film zapísať aj špecifikácie formátu daného súboru.