Vaše maximální digitální pojistka

“Piql využívá holistický přístup k ochraně dat, jehož výsledkem je samodokumentující řešení, které zajišťuje přístup k našemu digitálnímu kulturnímu dědictví v budoucnosti.”

 

Karl-Magnus Drake, oddělení ochrany dat Národních Archívů Švédska

 

Prostřednictvím naší globální sítě partnerů nabízíme unikátní způsob ochrany cenných dat. Přeměníme vaše digitální soubory na fyzickou kopii, kterou lze uložit offline jako vaši maximální digitální pojistku. Dobře zdokumentované vlastnosti fotocitlivého filmu v oblasti ochrany dat jsme zkombinovali s bezproblémovou přístupností integrovanou do standardní IT infrastruktury. Získáte to nejlepší v obou oblastech, což vám poskytne pocit bezpečí, pokud jde o bezpečnost a přístupnost vašich dat.

 

Služby ochrany dat Piql vycházejí z našeho řešení na klíč, jehož součástí jsou veškeré vybavení a procesy, které jsou potřebné pro zápis, uložení a vyhledání vašich souborů. Tato technologie je vyvinuta ve spolupráci s některými z nejrenomovanějších výzkumných institutů ve svých oborech jako např. Fraunhofer a Norner.

 

Jak chráníme vaše data

Uložení dat je stejně snadné jako uložení na jakémkoli jiném zařízení nebo v cloudu. Rozdílem je bezpečnost, integrita a dlouhodobost, které nabízíme.

 

Pro zaznamenání vašich digitálních souborů a souvisejících metadat na fotocitlivý film používáme svůj vysoce přesný zapisovač piqlWriter. V průběhu procesu používáme stejný druh opravy chyb jako většina jiných úložných technologií. Pro ověření integrity dat se používají kontrolní součty. Pro kontrolu chyb se používá technika Forward Error Correction, která umožňuje v plném rozsahu opravit i zničená či poškozená data.

 

Je možné jak digitální, tak vizuální uložení. To znamená, že si můžete zvolit mezi uložením dat v počítačově čitelném digitálním formátu (v binárních kódech) nebo uložením formou lidským okem čitelného textu nebo v obrazovém formátu. Dokážeme dokonce i zkombinovat oba způsoby, což nám umožní například získat vizuální náhledy na vaše digitální data.

 

Film je chráněn ve štítkem opatřeném piqlBoxu, který byl otestován společně s filmem, aby bylo zajištěno, že vaše data budou chráněna alespoň po dobu 500 let v podmínkách uložení podle ISO. Naše řešení lze zakomponovat do stávajícího systému digitální ochrany nebo systému správy digitálních aktiv, aby bylo možné jejich snadné vyhledání a aby k nim byl snadný přístup.

Jak se dostat k vašim datům

Když požádáte o vrácení svého souboru, je z místa uložení vybrán správný piqlBox a umístěn na čtečku piqlReader. Ta přečte potřebnou část filmu a předtím, než vám bude dán soubor k dispozici, informace dekóduje. Rovněž můžete své soubory obnovit pomocí jakéhokoli kompatibilního digitálního skeneru a našeho dekódovacího open source software.

Jak zajistit dlouhodobý přístup

Řešení Piql je navrženo specificky pro dlouhodobou ochranu. Pro nás je nejdůležitější, aby bylo možné chráněná data vyhledat a pochopit těmi, kteří je mohou v budoucnu potřebovat, a to bez ohledu na přístup ke konkrétním technologiím nebo dodavatelům.

 

Aby bylo toto ošetřeno, poskytneme vám samodokumentující úložnou hlavní kopii filmu. To znamená, že všechny informace potřebné k dekódování a pochopení chráněných dat jsou zapsány jako lidským okem čitelný text. To samé můžeme učinit se specifikacemi formátu souboru a jinými metadaty.