Ochrana vašich dat

PiqlBox má funkční design s úchytkami pro snadnou manipulaci. Lze jej štosovat a má zřetelně viditelný štítek. Co je ale nejdůležitější – všechny materiály boxu jsou řádně testovány, aby bylo zajištěno, že data na filmu zůstanou nedotčena po celou dobu předpokládané životnosti 500 let.

Výsledek rozsáhlého testování

Účelem piqlBoxu je chránit úložné médium po celou dobu jeho životnosti. Předpokládaná životnost úložného média, obalu a použitých materiálů je 500 let, pokud jsou uloženy při podmínkách podle ISO 18911. PiqlBox podstoupil řádu testů, aby bylo zajištěno, že použité materiály nemají negativní vliv na dlouhou životnost úložného média. Materiály obsažené v obalu rovněž neobsahují škodlivé materiály, které mohou časem způsobit rozpad média a uložených dat nebo obrazů.

 

Testování provedly společnosti Norner AS (Independent Industrial Polymer Institute, Norsko) a IPI (Image Permanence Institute při Rochester Institute of Technology, USA). PiqlBox vyrábí norská společnost Plasto AS.